A HARMOS CSALÁD TÖRTÉNETE CÍMERREL

Nógrádi család, nemesi jogokat élvezett, és birtoka volt: Csány, Pásztó, Atkár,Monostor területén.I.Lipót 1659.május 10-én Harmos István és nejének Harmos (Kinizsy) Annának adományozta a nemesi rangot és a címert.

A mai Nógrád vármegyét a honfoglaló magyarok csak kis részben szállották meg,a vármegye területét erdőségek borították.

Maga Nógrád vára a honfoglaláskor a Duna bal partján,Verőce és Kismaros felől volt megközelíthető.

E várat a krónikák szerint Zoárd és Kadocsa vették be,majd az Ipoly mentén fellovagolva a folyó völgyét is elfoglalták.

902-ben a Morva birodalom megdőlte után a honfoglaló magyarok akadálytalanul terjeszkedtek az Ipoly völgyén felfelé.

A HARMOS család előbb Híhalmon élt,majd Monostoron,azután ATKÁRON,Csányon és Pásztón terjeszkedett tovább.

ATKÁR 1325-ben az ABA nemzetség birtoka.

A XIX.sz. első felében többek között a HARMOSOK birtokolják.

A nemességszerző HARMOS ISTVÁN 3 és fél híhalmi porta birtokosa 1641 előtt gazdatiszt Eszterházi Pál altárnokmesternél.

ANDRÁS és BALÁZS fiuk 1686-ban a Budavár visszavételénél a nemesi felkelőseregben küzdött.

 Címer leírás:"kékben zöld alapon aranykoronából kiemelkedő vörös mentés,tollas,vörös süveges,jobbjában kardot tartó,ballját csípőjére támasztó vitéz: sisak dísz-követ tartó daru,feje felett arany csillaggal.Takarók:arany-kék, ezüst-vörös."(Harmos Gábor közigazgatási bíró tulajdonában)

Harmos István és neje, Harmos (Kinizsy) Anna gyermekei

Pál, András, Balázs, Mihály  (az ősök...)

Oldalmenü
Diavetítő
Naptár